Grön omställning

Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling för en bättre miljö? Vi har kallat det grön omställning att (utveckla ett företag för att) göra företaget, dess produkter och tjänster mer hållbara. Affärsutvecklingscheckar ger mindre företag möjlighet att ta in extern kompetens för att åstadkomma en högre konkurrenskraft.

Stödet kan sökas för:

 • Köp av tjänst.
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska alltså vara en ny kompetens till företaget).

Checken kan exempelvis användas till:

 • En förstudie för att genomföra en cirkulär affärsmodell.
 • En eller flera livscykelanalyser för era produkter eller tjänster.
 • Utveckla en ny produkt eller tjänst som innebär att en cirkulär modell kan tillämpas eller en mer klimatsmart och miljövänlig lösning.
 • Utforma en affärsmodell som innebär klimatsmartare eller miljövänligare produkter eller tjänster.
 • Utveckla produkter och tjänster som innebär att fossil energi fasas ut.
 • Energikartläggning.
 • Kartläggning av transporter för att nå en effektivare transport-/logistiklösning.
 • Utveckla teknik som innebär energieffektivare lösningar.

Checken kan inte gå till:

 • Löpande driftskostnader.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Patentansökningar.
 • Produktion av innehåll till webbplatser.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Generell kompetensutveckling.
 • Resor.
 • Marknadsföring.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen