Till startsidan

Internationalisering

Checken är en möjlighet för mindre företag att söka stöd för internationalisering. Syftet är att bidra till att företaget får en mer hållbar tillväxt genom att expandera sin försäljning på internationella marknader.

Stödet kan sökas för:

 • Köp av tjänst.
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska alltså vara en ny kompetens till företaget).

Checken ska användas för att utöka företagets marknad. I huvudsak genom att hitta nya marknader, exempelvis genom att:

 • Genomföra en marknadsundersökning.
 • Söka nya partners för återförsäljning eller servicenät.
 • Utveckla nya sätt att nå marknaden, exempelvis genom digitala lösningar.
 • Certifiera eller kvalitetssäkra produkter eller tjänster för en ny marknad.
 • Utveckla nya varumärken för den nya marknaden.
 • Anpassa produkter och tjänster för den tilltänkta marknaden. Det sistnämnda kan gälla språk, avtal eller tekniska beskrivningar.
 • Resor, dock högst 20 procent av budgeten.

Checken kan inte användas till:

 • Etablera försäljningskontor utomlands.
 • Kombinera satsningen med annat statsstöd via exempelvis Exportkreditnämnden eller Business Sweden.
 • Löpande affärsutveckling eller marknadsföring.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Löpande applikations- eller webbutveckling.
 • Patentansökningar.
 • Produktion av innehåll till webbplatser.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Generell kompetensutveckling.

Informera om EU-finansiering

Under tiden som stödinsatsen pågår ska du som stödmottagare informera om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att:

 1. Informera om att ni arbetar för hållbar utveckling och för detta får stöd från Europeiska unionen, och
 2. Sätta upp minst en affisch med information stödet från Europeiska unionen på en plats som är tydligt synlig för personalen och för besökare till företaget,
 3. De som medverkar i projektet har fått information om stödet från Europeiska unionen.

Logotyp

Logotypen ska användas i material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra ert arbete. Det gäller exempelvis på webbplatsen, på er arbetsplats och eventuellt material som produceras i detta arbete.

Exempel på material där logotypen ska finnas med är broschyrer, affischer, PowerPoint-presentationer, annonser och filmer.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp består av:

 • Europeiska unionens flagga.
 • Texten Europeiska unionen.
 • Texten Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det finns två olika varianter av logotypen:

 • Flagga till vänster med text till höger.
 • Flagga med centrerad text under.

På Tillväxtverkets webbplats finns en version av logotypen för nedladdning

Affischen

Affischen ska vara i minst A3-format. Det ska framgå att er stödinsats har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ladda ner en utskriftsvänlig version av A3-affischen på Tillväxtverkets webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen