Region Värmland logga

Jämställdhetscheck

Vill du skapa en mer jämställd verksamhet? Jämställdhetscheckar ger företag möjligheten att söka bidrag för till exempel utbildningsinsatser och analyser som leder till en mer jämställd verksamhet. Jämställdhetscheck kan sökas under 2022.

Vilka kan söka?

Företag som har en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas och hur satsningen leder till en mer jämställd verksamhet. Satsningen bör vara verksamhetsnära och en del i affärsutvecklingen.

Verksamheten ska ha minst 1 anställd och högst 49 anställda inom koncernen.

Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 150 000 kronor. Företagets kostnader ska uppgå till minst 100 000 kronor och högst 300 000 kronor. Region Värmland står för 50 procent av stödbara kostnader.

Stödet kan sökas för:

 • Köp av tjänst.
 • Utveckling av jämställdhetsarbete.

Checken kan exempelvis användas till att:

 • Utveckla jämställda AI-lösningar.
 • För utveckling av jämställdhetsarbete.
 • För utbildningsinsatser i jämställdhet inom företaget.
 • För utformandet av jämställda affärsmodeller.
 • Jämställdhetsanalyser mot lönsamhet och arbetskraft.
 • Utveckla produkter och tjänster som bidrar ökad jämställdhet.
 • Främjande av jämställd rekrytering.

Checken kan inte gå till:

 • Löpande driftskostnader.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Insatser som behövs enligt lagkrav/regelkrav.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Marknadsföring.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas. Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via:

Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.

Sidan uppdaterad

Till toppen