Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Projektmedel, bidrag och företagsstöd / Stöd till kommersiell service / Stöd till investering i korrossionsskydd av markförlagda rörledningar för drivmedelsstationer

Stöd till investering i korrosionsskydd för drivmedelsstationer i glesbygd

Från den 1 juli gäller krav på korrosionsskydd av rörledningar i mark för brandfarliga vätskor. Det berör alla drivmedelsstationer. För drivmedelsstationer i glesbygd finns möjlighet att söka investeringsbidrag för att genomföra bytet. Kravet är att man ligger minst 15 km från närmaste alternativa försäljningsställe.

Dispens för korrosionsskydd av rör under mark

Innan man söker investeringsbidrag bör man dock söka dispens så att man får mer tid för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

  • Dispens kan sökas av den som har särskilda skäl till att man inte kan uppfylla reglerna om korrosionsskydd till den 1 juli 2022.
  • Ansökan om dispens sker hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.
  • Mer information om regelverket för korrossionsskydd finns på msb.se.
  • Mer information om dispensansökan finns i det här PDF dokumentet Pdf, 375 kB..
  • Ansökan om dispens finns här på msb.se.

Ansökan om investeringsbidrag för drivmedelsstationer i glesbygd

Den som ännu inte har investerat i korrosionsskydd av markförlagda rör kan söka om investeringsbidrag.

  • Bidraget kan sökas från och med den 19 april.
  • Bidraget kan sökas av de drivmedelsstationer som ligger i glesbygd där avståndet till närmaste alternativa drivmedelsstation uppgår till minst 15 km.
  • Stödet uppgår till 85 % av investeringskostnaden, men högst 850 000 kr per drivmedelsstation.
  • Ansökan sker via webbsidan www.minansokan.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen