Region Värmland logga

Aktuella stöd och bidrag

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet.

Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett litet eller medelstort företag att energieffektivisera. Därför erbjuder vi flera stöd som du kan ta del av.

Läs mer om de olika stöden på Energimyndighetens webbplats. 

De regionala energikontoren i Sverige har till uppgift att erbjuda stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför ansökningar till Energimyndigheten.

Grön omställning

Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling för en bättre miljö? Vi har kallat det grön omställning att (utveckla ett företag för att) göra företaget, dess produkter och tjänster mer hållbara. Affärsutvecklingscheckar ger mindre företag möjlighet att ta in extern kompetens för att åstadkomma en högre konkurrenskraft.

Läs mer om detta här.

Andra bidrag

Hos Länsstyrelsen finns det stöd för klimatinvesteringar att söka.

Länsstyrelsens stöd för lokala klimatinvesteringar – Klimatklivet

Sidan uppdaterad