Till startsidan

Bredband

Att ha tillgång till en säker och fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för snabb kommunikation och gör det möjligt att ta del av information och tjänster. Digitaliseringen bidrar till samhällets tillväxt och utveckling i allt större utsträckning.

Strategier och mål

Region Värmland har tagit fram en regional bredbandsstrategi med målsättningen att alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband till år 2020. Bredbandsstrategin fokuserar på infrastrukturen – inte på de digitala tjänster som kan erbjudas via bredbandsinfrastrukturen. Syftet med bredbandsstrategin är att få igång byggandet av fiberbaserat bredband i samtliga värmländska kommuner.

Bredbandsstrategi Värmland (pdf) Pdf, 362 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen