Region Värmland logga

Transport- och infrastrukturutredningar

Under senare år har flera viktiga utredningar för Värmland genomförts.

Cyklar på en cykelbro.

Några exempel, kopplade till den nationella planen, är stråkstudien för Vänersjöfarten, åtgärdsvalsstudien för Värmlandsbanan inkl Karlstad C (projekt Tåg i Tid) och godsstudien för Värmland, Västra Götaland och Halland. I november 2017 avslutades en åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm–Oslo.

Ett exempel på åtgärder kopplade till den regionala planen är stråkstudier för Riksväg 62 och 63 som avslutades 2012. Region Värmland har även tagit fram en regional cykelplan tillsammans med Trafikverket, kommuner och andra intressenter.

Mer detaljerade utredningar som berör både den nationella  och regionala planen finns på Trafikverkets hemsida. 

Planer och utredningar, på Trafikverkets webbplats 

Region Värmland deltog i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm–Oslo. 

Åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, på Trafikverkets webbplats


Sidan uppdaterad