Till startsidan

Forskning och innovation

När det gäller forskning och innovation har Region Värmland ett långsiktigt samarbete med Karlstads universitet. Vi arbetar även tillsammans med Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) med EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Region Värmland fokuserar framför allt på branscherna bioekonomi, vård och it, stål- och verkstadsindustrin samt besöksnäringen. De här näringarna har organiserade kluster som regionen samarbetar med.

Smart specialisering

Under våren 2015 arbetade Region Värmland fram en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Smart specialisering är ett sätt att skapa konkurrensfördelar för enskilda europeiska regioner, och för Europa som helhet.

Ladda ner

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen