Till startsidan

Konkurrenskraftiga kluster

Ett kluster är en samling företag som vill samverka inom en viss bransch. Klustret fungerar som en positiv motor inom företagsutvecklingen.

Om företagen vill öka effekten av sin samverkan och skapa en turboeffekt så kan de även bilda en klusterorganisation, som arbetar mer strategiskt och målmedvetet med utvecklingen inom branschen. För en framgångsrik utveckling av kluster är det viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan näringen, det offentliga och universitet samt till omvärlden och andra klusterbildningar.

Det värmländska näringslivet består av en mängd innovativa småföretagare, industri med produktion i internationell toppklass och allt däremellan. Alla bidrar de till länets attraktions- och konkurrenskraft. Här finns flera starka basnäringar med många underleverantörer inom både tillverkning och tjänster. Välutvecklade klusterorganisationer och nätverk med koppling till forskning och innovation är bidragande faktorer till att nya företagsetableringar och satsningar ser dagens ljus.

Besöksnäringen har under flera decennier växt sig starkare och drar bland annat nytta av vårt rika natur- och kulturliv.

Region Värmlands roll

Region Värmland ser kluster som ett strategiskt verktyg för regional utveckling och har därför långsiktiga finansierings- och samarbetsavtal för att gemensamt arbeta med kvalitetsuppföljning, omvärldsbevakning, kompetensförsörjning, jämställdhet och smart specialisering.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen