Region Värmland logga

Innovations- och företagsstöd i Värmland

I Värmland finns ett väl utvecklat företags- och innovationsstöd för företag. De olika aktörerna erbjuder både specialistkompetens och bredd inom olika områden och kompletterar varandra genom olika kunskaper och starka upparbetade nätverk.

Värmland har identifierat sju styrkeområden där regionen har möjlighet att utvecklas och därmed öka vår konkurrenskraft. Inom dessa finns utpekade aktörer som erbjuder unik kompetens till företag som vill ha stöd för att ta nästa steg. Region Värmland arbetar i stor utsträckning genom finansiering av andra aktörer i sina företagsstödjande insatser.

Bilden föreställer en illustration kring Region Värmlands finansiering av olika aktörer

Region Värmland finansierar många aktörer i länet för att erbjuda stöd till företag och organisationer. Det sker genom basfinansiering över lång tid eller genom projektfinansiering som pågår under kortare tid.

Kluster och aktörer i Värmlands stödsystem

Almi Värmland har lång erfarenhet av att coacha länets företagare och ge stöd där det behövs för att ta nästa steg. Deras erfarna rådgivares uppdrag är att se till att regionens företag växer och utvecklas. De vet vilka utmaningar som företagandet innebär men också vad som krävs för att lyckas. Almi Värmland erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som är i startupfas och till mer etablerade företag. Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa och ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

Compare är ett digitalt nätverk där företag, startups, offentlig sektor, investerare och forskare jobbar tillsammans för att lösa samhällets utmaningar med stöd av tech. De skapar möjligheter för nya affärer, tillväxt och samarbeten inom det digitala. Compares plattform för techinnovation är oberoende, transparent och öppen för alla företag och organisationer som vill delta och engagera sig.

Compare har sin bas i Karlstad men arbetar regionalt, nationellt och internationellt.

Coompanion Värmland främjar kooperativt företagande, sociala företag och sociala innovationer. Entreprenörskap baserat på demokratiska värderingar med hållbarhet ut både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Coompanion erbjuder avgiftsfri rådgivning från idé till färdigt företag. Deras arbete resulterar i lokalt ägda företag, lokal- och regional utveckling och bidrar till en mångfald av ägarmodeller.

Drivhuset Värmland är en plats där studenters ideér och kompetenser får växa. De vill inspirera och hjälpa fler att våga ta steget till att starta och driva företag eller jaga drömjobbet. Drivhuset bedömer aldrig ideér utan deras fokus ligger på entreprenören och hur de på bästa sätt kan hjälpa till. Genom sina event, utbildningar och kontaktnät kan Drivhuset hjälpa de flesta studenter som kommer med en strävan efter mer. Så är du student, har du en ambition, en färdig affärsplan eller någonting däremellan? Då kan du kontakta Drivhuset för råd och stöd.

IUC Stål & Verkstad utvecklar och stärker företag genom engagemang, stöttning och vägledning inom flera viktiga och aktuella områden. Det kan handla om ny teknik, kompetensförsörjning, effektivisering, marknadsutveckling, grön omställning och hållbart företagande.

Karlstad Innovation Park erbjuder mötesplatser, forum och processer för idéutveckling och innovationssamverkan. De erbjuder anpassade processer för dig som bär på en idé eller utmaning oavsett om du tillhör ett etablerat företag eller är under uppstart. Hos dem finns företag och organisationer som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Nifa är branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag. Genom projekt och aktiviteter strävar Nifa efter att stärka värmländska aktörer och göra dem mer konkurrenskraftiga för att på så vis stärka Värmlands position som matregion. Nifa erbjuder bland annat ett brett nätverk, kompetenshöjande insatser, marknadsföring och matnyttiga råd för att bidra till företagsutveckling och ökad samverkan kring värmländska livsmedelsbranschen.

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi som ägs och drivs av över 130 medlemsföretag. De har sin bas i Karlstad men arbetar globalt. Genom att tillsammans med företag, kommuner, regioner och akademin arbeta för en hållbar utveckling med skogen som bas, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör de en avgörande insats för samhället. Paper Province hjälper nya och etablerade företag att utveckla och lansera hållbara idéer med koppling till skogen. De kopplar också samman aktörer som har fördelar att vinna genom samarbete, samt jobbar för att stärka Värmlands och bioekonomins attraktionskraft.

Sting Bioeconomy stöttar startups och affärsidéer inom området bioekonomi, tjänster eller produkter som på ett eller annat sätt kan bidra till att inte förbruka jordens ändliga resurser. Det kan handla om allt från drönare till blåbär – och allt däremellan.
Sting Bioeconomy hjälper bland annat till med vägledning, nätverk, kontorsplats och ett startup-program.

The Great Journey är en ideell organisation med uppdraget att bygga en spelindustri i Värmland. De erbjuder utbildningar inom spelutveckling, evenemang och aktiviteter samt spel och affärsutveckling i vårt acceleratorprogram. The Great Journeys mission är att etablera en hållbar och inkluderande spelindustri där människor kan bygga sin framtid. Vi stödjer spelentreprenörer i deras strävan efter att skapa fantastiska spel.

Ung Företagsamhet arbetar i både grundskolan och på gymnasiet för att ge elever möjligheter att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Det är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och en del av den globala organisationen Junior Achievement.

Visit Värmlands mission är att öka värdet på upplevelsen av Värmland och deras uppgift är att hjälpa besöksnäringen att utvecklas mot en hållbar, värdeskapande och attraktiv näring som skapar förutsättningar för världens bästa Värmland för alla som lever, verkar, bor och besöker. Visit Värmland arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, det lokala näringslivet, föreningar och människorna på platsen, för att utveckla och förhöja upplevelsen av Värmland.

Hos Region Värmland kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Det kan bland annat handla om internationalisering, grön omställning eller digitalisering. Stöden från Region Värmland riktar sig till små- och medelstora företag och på Region Värmlands webbplats hittar du alla aktuella stöd och hur du ansöker om dem.

Sidan uppdaterad