Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Region Värmland ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i alla Värmlands kommuner.

Om covid-19 till dig som beviljats resa med riksfärdtjänst.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i Karlstads kommun

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i övriga länet

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via Samres på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa här

Du som bor i övriga länet beställer din resa här

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Du som bor i Karlstads kommun ansöker om riksfärdtjänst här

Du som bor i övriga länet ansöker om riksfärdtjänst här