Färdtjänst

ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Alla kommuner i Värmland, förutom Karlstad, har ett gemensamt system för färdtjänst.

Det innebär att du kan resa med färdtjänst inom hela Värmlands län och 30 kilometer in i angränsande län. Karlstads kommun har beslutat att bedriva särskild kollektivtrafik i egen regi.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst (förutom Karlstad) hanteras av Region Värmland.

Ansök om färdtjänst

Boende i Karlstads kommun ansöker om tillstånd för färdtjänst och beställer färdtjänstresa via Karlstadsbuss. 

Ansök och beställ resa på Karlstadsbuss webbplats

Hur fungerar färdtjänst?

Den operativa verksamheten, inklusive beställningscentral och trafikledning av fordon i färdtjänsten, bedrivs av Värmlandstrafik AB på uppdrag av Region Värmland. För dig som resenär innebär det att du beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, Resetjänsten, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Ansök om riksfärdtjänst

Frågor om färdtjänst

Har du frågor om din färdtjänst? Ring 0771 – 32 32 00 eller maila din fråga till fardtjanst@varmlandstrafik.se. Telefontiden är kl 08.00 – 12.00, helgfri måndag-fredag.

Mer information

Information om färdtjänst på Värmlandstrafiks webbplats 

Information om färdtjänst på Karlstadsbuss webbplats  

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) på Riksdagens webbplats  

Lag om Riksfärdtjänst (SFS 1997:735) på Riksdagens webbplats

Regler för Färdtjänst (pdf, 409 kB)

Riktlinjer färdtjänst (pdf, 3MB)

Riktlinjer riksfärdtjänst (pdf, 3MB)