Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Region Värmland ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i alla Värmlands kommuner.

Om covid-19 till dig som beviljats resa med riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst och färdtjänst vid jul och nyår

Ansök om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa senast 20 november 2020. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Riksfärdtjänst för kunder i Karlstads kommun

Riksfärdtjänstkunder som bor i Karlstads kommun kan ansöka via e-tjänst eller ladda ner blanketter på karlstadsbuss.se/fardtjanst. Det går även att hämta blanketter vid kundcenter Karlstad busstation, Drottninggatan 43, Karlstad.

Färdtjänstresor Karlstads kommun

Färdtjänstkunder i Karlstads kommun kan beställa färdtjänst för julhelgen från den 10 december. Ring Samres på 054-21 77 00.

Riksfärdtjänstkunder i övriga Värmland

Riksfärdtjänstkunder i övriga Värmland ansöker via e-tjänst, ladda ner blanketter på varmlandstrafik.se eller ring 0771-32 32 00, menyval 3 (må-fr 09:00-12:00), för att beställa blanketter.

Färdtjänstresor övriga Värmland

Färdtjänstkunder i övriga Värmland som ska beställa färdtjänst för julhelgen ska boka sin resa senast den 17 december. Ring Värmlandstrafik 0771-32 32 00, menyval 1.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i Karlstads kommun

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i övriga länet

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via Samres på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa här

Du som bor i övriga länet beställer din resa här

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Du som bor i Karlstads kommun ansöker om riksfärdtjänst här

Du som bor i övriga länet ansöker om riksfärdtjänst här