Om covid-19 till dig som beviljats resa med riksfärdtjänst

Vi har alla ett ansvar att förebygga smittspridningen av coronaviruset och covid-19. Extra försiktighet är viktigt inte minst i situationer då vi träffar andra människor, till exempel i kollektivtrafiken. En resa med riksfärdtjänst görs oftast tillsammans med andra resenärer och därför är det av största betydelse att du endast genomför resan om du är helt frisk.

Detta gäller

  • Om du har symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls. Du har ett eget ansvar att själv avboka resan. Detta gäller för såväl framresa som återresa.
  • Du kan bli nekad att resa med riksfärdtjänst om förare, eller annan ombordpersonal, anser att du uppvisar symtom.
  • Restriktioner och förhållningssätt kan komma att ändras.

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19 enligt Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).