Tillgänglighetsredogörelse för bibliotekskatalogen

Teknisk information om katalogens tillgänglighet

Bibliotekets katalog är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer under 2021 upphandla ett nytt bibliotekssystem som uppfyller kravet om tillgänglighet. 

Vad kan du göra om du inte kan använda katalogen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Vi kommer då att försöka ordna ett tillgängligt alternativ till vår service. Det kan till exempel handla om vägledning via telefon. Vi svarar så snart som möjligt men senast inom 3 vardagar.

Kontakta oss genom att:

Beskriv problemet:
Beskriv vad du vill ha hjälp med från oss. Beskriv även dina förutsättningar så vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
 
Dina kontaktuppgifter:
Ange e-postadress eller telefonnummer beroende på hur du vill får återkoppling på ditt meddelande.
 
E-post:
Telefon: