Region Värmland logga

Ökad smittspridning av covid-19

De senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är antalet bekräftade fall i ökande men på relativt låga nivåer i nuläget.

Värmland är en av de regioner där antalet fall var högre än medelvärdet för de föregående tre veckorna. I Region Värmland har vi de senaste veckorna sett en ökning av antalet fall av covid-19 som vårdas i slutenvården och bland personer som vistas i kommunal vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de flesta i befolkningen har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Detta eftersom immuniteten är god till följd av hög vaccinationstäckning och genomgångna infektioner. För personer med ökad risk för allvarlig sjukdom är det viktigt att man vaccinerar sig mot både covid-19 och influensa enligt gällande rekommendationer.

Den nationella vaccinationsinsatsen med vaccination mot covid-19 och influensa påbörjas den 7 november för personer tillhörande riskgrupp. På särskilda boenden påbörjas vaccinationerna den 23 oktober i Region Värmland. Information och detaljer gällande vaccinationsinsatsen i Region Värmland kommer inom kort.

Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot influensa (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad