Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /MERS (coronavirus)

MERS (coronavirus)

Här finns samlad information för dig om MERS.

MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom. 

MERS (coronavirus)

2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämns MERS-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus) och sjukdomen benämns MERS.

Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd, men även här tror man att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta då även detta virus, likt SARS liknar virus som finns hos fladdermöss.

Man har även funnit att smitta kan förekomma hos kameler och detta anses vara den troliga smittkällan även om det inte är helt klarlagt. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga. 

Misstänkta fall 

MERS-CoV ska misstänkas om en person som har besökt Arabiska halvön eller närbelägna länder insjuknar inom 14 dagar efter hemkomsten med feber >38 grader och allvarlig eller nedre luftvägsinfektion.

Provtagning - MERS (folkhalsomyndigheten.se) 

Kontakta bakjour vid misstänka fall

Vid misstänkt fall, enligt folkhälsomyndighetens provtagningsindikation, ska infektionsklinikens bakjour omedelbart kontaktas via växeln på nummer 010-831 50 00. 

Detta för ställningstagande om fortsatt handläggning och beslut om hur patienten ska transporteras till inflektionskliniken. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?