Våra medarbetare

Här berättar några av våra medarbetare som sitt arbete.

Ingemar Spång "Avgörande faktor för patientens fortsatta liv"

Namn: Ingemar Spång
Titel: Sjuksköterska och narkossköterska
Arbetsplats: Ambulanshelikoptern och Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Varför valde du att jobba inom vården?

— Jag började arbeta som elektriker inom industrin, men redan innan min militärtjänstgöring hade jag känslan av att jag valt fel. Jag fullgjorde min militärtjänst och tog sedan en del ströjobb inom olika områden. Det som påverkade mig i riktning mot sjukvården var en tjänst jag fick på ett vårdhem för utvecklingsstörda. När dessa institutioner avvecklades erbjöds vi utbildning inom vårdyrket, en chans jag tog.

Hur hamnade du inom helikopterverksamheten?

— Som narkossköterska utvecklades intresset för akutsjukvård och att arbeta prehospitalt. Jag hade en kollega som arbetade på helikoptern och när han slutade sin tjänst, sökte jag den.

Vad är det roligaste med ditt yrke?

— Det som jag tycker är roligast är omväxlingen av kliniskt och prehospitalt arbete. Samarbetet mellan olika yrkesprofessioner och problemlösningen i svåra situationer och miljöer ger yrket karaktär. Att vara en del i ett team som många gånger kan vara den avgörande faktorn för patientens fortsatta liv och rehabilitering.

   


 

Magnus Olsson"En känsla av att göra skillnad"

Namn: Magnus Olsson
Titel: Helikoptertekniker
Arbetsplats: Flygbasen i Karlstad

Hur länge har du arbetat som helikoptertekniker?

– I snart 30 år. Jag tog värvning efter lumpen och hamnade först i artilleriet, därefter hoppade jag till arméflyget. Totalt blev det sex år i försvaret.

Hur lång är utbildningen för yrket?

– Jag gick tre år på teknikerskola och hade ett par års praktik innan jag var helt färdig.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Varje dag gör vi en så kallad daglig tillsyn på helikoptern och dess utrustning. Vi gör också service med olika intervall, en del görs efter några dagar, andra med längre mellanrum. Daglig tillsyn görs också på tankanläggningen.

Hur fungerar det med olika helikoptertyper? Har du arbetat med den modell landstinget använder tidigare?

– Nej, den här helikoptern var ny för mig. Alla tekniker hos oss har varit på kurs på fabriken och fått in modellen i sitt teknikercertifikat. Tanken är att vi ska göra allt, från daglig tillsyn till att byta motorer och skrov.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Jag gillar ju att skruva och pilla med saker. Vi har en bra gemenskap och jobbar i ett team som är i tjänst dygnet runt. Sedan är det alltid roligt med flygande grejer.

Är det första gången du arbetar i en ambulansverksamhet?

– Ja, tidigare har jag haft egen flygverksamhet i Karlskoga, och under de senaste åren har jag arbetat som frilansande tekniker. När tjänsten hos landstinget utlystes tog jag chansen.

Finns det några skillnader?

– Den stora skillnaden med att vara landstingsanställd är att jag får jobba i en verksamhet som gör skillnad för folk. För mig ger jobbet här nämligen en känsla av att göra skillnad och det tycker jag känns väldigt bra.

Tillbaka till Jobba med oss