Direktionen

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare.

Direktionen för kommunalförbundet

Ledamöter Landstinget Dalarna

Gunnar Barke (S) gunnar.barke[@]ltdalarna.se
Crister Carlsson (M) crister.s.carlsson[@]ltdalarna.se
Elin Norén (S) elin.noren[@]ltdalarna.se (ersättare)
Birgitta Sacrédeus (KD) birgitta.sacredeus[@]ltdalarna.se (ersättare)

Ledamöter Landstinget i Uppsala län

Vivianne Macdisi (S), vivianne.macdisi@regionuppsala.se
Johan Örjes (C) johan.orjes@regionuppsala.se
Erik Hemmingsson (MP) erikhem[@]hotmail.com (ersättare)
Anna-Karin Klomp (KD) anna-karin.klomp@regionuppsala.se (ersättare) 

Ledamöter Landstinget i Värmland

Fredrik Larsson (M) fredrik.larsson[@]liv.se
Ulric Andersson (S) ulric.andersson[@]liv.se
Jane Larsson (C) jane.larsson[@]liv.se (ersättare)
Monica Gundahl (S) monica.gundahl[@]liv.se (ersättare) 

Ledamöter från Västra Götalandsregionen

Annika Tännström (M) annika.tannstrom[@]vgregion.se
Jim Aleberg (S) jim.aleberg[@]vgregion.se
Nicklas Attefjord (MP) nicklas.attefjord[@]mp.se (ersättare)
Annette Ternstedt (V) annette.ternstedt[@]vgregion.se (ersättare)
 

Revisorer

Carl-Erik Nyström (C) Landstinget Dalarna
Östen Högman (S) Landstinget i Värmland
Krister Stenson (M) Västra Götalandsregionen
Knut Rexed (S) Landstinget i Uppsala län