Forskning

Svensk Luftambulans, SLA, driver och utvecklar forskningen på läkarbemannade ambulanshelikoptrar i Sverige. Genom evidensbaserad vård och forskning vill vi förbättra det prehospitala omhändertagande av den kritiskt sjuka patienten.

Leder multicenterstudien PHAST

SLA leder multicenterstudien PHAST som syftar till att förbättra luftvägshanteringen av medvetslösa patienter. PHAST är en av världens största nu pågående studier av prehospital intubation.

Utvärderar kvalitetsparametrar inom ambulanshelikoptersjukvård

SLA samarbetar även med ledande ambulanshelikopterorganisationer i Norge (Norsk Luftambulans), Finnland (FinnHEMS) och Danmark (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning) för att utvärdera kvalitetsparametrar inom läkarbemannade ambulanshelikoptersjukvård.

Med i eurpeiskt forskningssamarbete

Genom forskningssamarbete med europeiska ambulanshelikopterorganisationer, EUPHOREA, säkerställer vi att våra forskningsprojekt både är efterfrågade och håller en hög klass.