Pågående forskning

Svensk Luftambulans leder den internationella multicenterstudien "Prehospital Advanced Airway Management in the Nordic Countries – a Prospective Observational Study" (PHAST).

I studien undersöks effekt och säkerhet av prehospitala intubationer, som syftar till att förbättra luftvägshanteringen av medvetslösa patienter. Sex ambulanshelikoptrar och sex akutbilar i Norden deltar i studien. PHAST är en av världens största pågående prehospitala luftvägsstudier. Studien bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.

SLAs helikopterbaser i Uppsala och Värmland deltar i en internationell multicenterstudie för utvärdering av kvalitetsparametrar inom ambulanshelikoptersjukvård. Studien görs i samarbete med flera ambulanshelikopterbaser i Norden.

Flera pågående prehospitala forskningsprojekt bedrivs av anställda vid Svensk Luftambulans. Är du intresserad av medicinsk forskning inom området, välkommen att kontakta SLAs forskningsdirektör Mikael Gellerfors.

Mikael Gellerfors
Forskningsdirektör SLA
E-post: mikael.gellerfors[@]ki.se
Mobil: 070-7711133