Medicinsk fortbildning

För att uppfylla våra medicinska mål bedriver Svensk Luftambulans i samarbete med deltagande landsting en aktiv fortbildning av den medicinska personalen.