Upptagningsområde

Alla människor ska få samma vård innan de kommer till sjukhus oberoende var i landet de råkar illa ut. Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning.

 Karta

Flygcirklarna baseras på 30 minuters flygning med en flyghastighet på 240 km/h. Svart helikopter symboliserar en räddningshelikopter och röd helikopter en ambulanshelikopter. Mörka cirklar visar var Svensk Luftambulans helikoptrar arbetar, ljus cirkel kommer tillhöra Svensk Luftambulans 2017/18. Klicka på bilden för att se den lite större.

 

Upptagningsområde

Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning, på kartan ser du vårt upptagningsområde. Anslutna är Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala. Kontaktuppgifter till respektive medlem.

 

Gränslös utkallning

Svensk Luftambulans arbetar för en gränslös utkallning och medlemmarna i Svensk Luftambulans har avtal om gränslös utkallning till såväl angränsande län som till Norge. Vi har patienten i fokus oberoende av geografiska gränser. Du ska få samma vård innan du kommer till sjukhus oavsett var du råkar illa ut.

 

Stor skillnad i otillgänglig miljö

En stor del av uppdragen är lokaliserade till områden där avstånden tidsmässigt är långa och där en helikopter kan göra stor skillnad till exempel i skärgården eller andra områden med långt transportavstånd till sjukhus. 

Tillbaka till Verksamhet och team