Upptagningsområde

Alla människor ska få samma vård innan de kommer till sjukhus oberoende var i landet de råkar illa ut. Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning.

 Karta

Flygcirklarna baseras på 30 minuters flygning med en flyghastighet på 240 km/h. Svart helikopter symboliserar en räddningshelikopter och röd helikopter en ambulanshelikopter. Mörka cirklar visar var Svensk Luftambulans medlemmar arbetar. Klicka på bilden för att se den lite större.

Upptagningsområde

Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning, på kartan ser du vårt upptagningsområde. Anslutna är Region Dalarna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala. Kontaktuppgifter till respektive medlem.

Gränslös utkallning

Svensk Luftambulans arbetar för en gränslös utkallning och medlemmarna i Svensk Luftambulans har avtal om gränslös utkallning till såväl angränsande län som till Norge. Vi har patienten i fokus oberoende av geografiska gränser. Du ska få samma vård innan du kommer till sjukhus oavsett var du råkar illa ut. 

Stor skillnad i otillgänglig miljö

En stor del av uppdragen är lokaliserade till områden där avstånden tidsmässigt är långa och där en helikopter kan göra stor skillnad, till exempel i skärgården eller andra områden med långt transportavstånd till sjukhus. 

Tillbaka till Verksamhet och team