Nätverk för nya tandläkare

Nätverket för nyanställda i Folktandvården Värmland består av tandläkare som varit anställda i upp till tre år. Här har alla möjlighet att lära känna andra nya medarbetare och utbyta erfarenheter.

Nätverket träffas ungefär fyra gånger per år och vid varje tillfälle brukar man enas om en programpunkt som leder till ny lärdom i jobbet, till exempel att göra studiebesök på en klinik eller träffa en specialist. Sedan blir det för det mesta avspänt umgänge med mat, kanske curling, bowling eller en konsert. Här får medlemmarna i nätverket själva känna efter och bestämma.