Tandhygienist

För dig som vill bli tandhygienist går vägen, precis som inom tandläkaryrket, via högskoleexamen.

Utbildning

För att bli tandhygienist krävs att du går, och tar examen, hos någon av de treåriga högskole/universitetsutbildningarna som finns i landet (bland annat hos Karlstads universitet). För att söka utbildningarna krävs grundläggande behörighet från gymnasiet.

Som tandhygienist arbetar du främst med förebyggande vård och har eget behandlingsansvar inom sitt kompetensområde. Som tandhygienist kan du även få informera om tandvård i skolor, samt utbilda personal inom omsorg och äldrevård.