Tandsköterska

Tandsköterska blir du efter att ha genomfört en eftergymnasial utbildning som omfattar 1,5 års studier, med flera praktikperioder.Utbildning

Du kan studera till tandsköterska på flera platser runt om i landet. Sedan hösten 2014 finns till exempel en tandsköterskeutbildning här i Värmland, i Karlstad.

I jobbet som tandsköterska kan du, beroende på intresse och behov, få arbeta i receptionen, assistera tandläkare i samband med behandlingar och få arbeta själv med egna patienter.