Hälsoodontologisk enhet

Den Hälsoodontologiska enheten är ett kunskapscentrum inom Folktandvården Värmland.

Vi jobbar för utveckling av munhälsan hos befolkningen och driver vårdutvecklingsfrågor som bidrar till tandvårdens kvalitetsutveckling. Vi utför också kostnadsfria fluoranalyser av vatten från privata brunnar. Därutöver samordnar vi hälsosatsningar, som exempelvis lokala mässor och arrangemang.

Vi driver också, sedan 2016, ett Centrum för Äldretandvård i Värmland (CÄV) som syftar till att främja en god munhälsa bland äldre.

Tillbaka till Om oss