80 år i munhälsans tjänst

Den 25 maj 1938 skrev politikerna under på att Sverige ska ha en offentlig tandvård. Det innebär att folktandvården har haft ansvar för väldigt många av Sveriges tänder i 80 år. Följ med på en resa genom folktandvårdens historia.

Inpå 1800-talet handlade tandvård nästan uteslutande om att dra ut värkande tänder och ersätta förlorade med konstgjorda. Tidiga proteser har hittats i de gamla etruskiska områdena i dagens Italien och de tillverkades i allt från elfenben och guld till trä.

I indiska, kinesiska och arabiska samhällen spred man dock den goda idén att sköta sin munhygien, oftast genom att tugga på uppruggade pinnar och grenar. Fastsatta borst på ett vinkelrätt handtag ska enligt historikern Peter Englund vara en kinesisk uppfinning.

På våra breddgrader drog vi helst ut tänderna inför fullbordat faktum. Och det kunde lite olika yrkesgrupper hjälpa till med: En fältskär om man låg i krig, smeden eller klockaren om man befann sig hemma i byn.

Inte bara hundar tuggar på pinnar för att sköta sin munhygien - det funkar även för människor!

Charlottenberg först i Värmland

Tandhälsan var en uppenbar klassfråga och det grubblades på hur man skulle kunna göra något åt saken. En samhällelig tandvård borde omfatta alla, en folktandvård helt enkelt, och 1938 beslutade man att införa detta. Propositionen som antogs av båda kamrarna började gälla från den 1 januari 1939.

Förväntningarna på reformen var stora. Värmland och Västergötland var två försökslän före införandet av folktandvård, och i Charlottenberg var en klinik igång redan 1930. Utbyggnaden gick sen snabbt: På tio år fördubblades antalet kliniker. Väntetiderna till tandläkaren var dock långa - i slutet av 1970-talet var kön i Kristinehamn hela 12 år!

Att det var så låg tillgänglighet berodde både på tandläkarbrist, att tandhälsan var riktigt dålig och att medelbehandlingstiden var lång. Medelbehandlingstiden och tandhälsan förbättrades avsevärt när man upptäckte och kunde dra nytta av fluorets effekter. Fluor började därför tillföras genom munsköljning till skolbarn - fluortanten var född! Numera håller hon, eller en helt vanlig tandsköterska, lektioner i skolorna om friska tänder.

Frisktandvård införs

Många patienter upplever att tandvården är dyr, vilket beror på att den vuxne tandvårdspatienten betalar merparten av sin egen vård när den utförs, till skillnad från den övriga sjukvården som vi alla betalar via skatten varje månad. Ofta hörs önskemålet om att munnen borde omfattas av samma skattefinansierade system som övriga kroppen. Att det inte är så har historiska orsaker; både tandläkare och optiker ingick en gång i tiden i hantverkarskrået istället för den akademiska vården. De privata aktörerna är många och marknaden helt avreglerad.

Genom åren har den andel av tandvårdskostnaden som patienten själv betalar skiftat i storlek, och en uppskattad reform var när tandvård till fast pris och möjligheten att fördela sina tandvårdskostnader över tid infördes 1999. I Värmland har ungefär 27 000 patienter tecknat frisktandvårdsavtal, vilket betyder att de kommer på besök när de behöver istället för när de har råd.

En av tandvårdshistoriens utmaningar tampas folktandvården fortfarande med idag. Att förbättra tillgängligheten på klinikerna är något som vi ständigt jobbar för.

Se filmen om Folktandvården Värmlands historia.