Så fungerar tandvården under pandemin

På torsdagseftermiddagen beslutade Regional särskild sjukvårdsledning att Folktandvården Värmland ställer in all behandling utom akut tandvård.

Beslutet togs för att hushålla med resurser, såsom handskar och munskydd, som kan behövas i sjukvården. Det innebär också att folktandvården begränsar verksamheten till vissa kliniker.

Akuta tandvårdsbesvär

Du som är i akut behov av tandvård kommer givetvis att få den hjälp du behöver, antingen på din ordinarie klinik eller på en närliggande. Om du har symtom, även lätta, på luftvägsinfektion som exempelvis hosta, feber, halsont, snuva eller andningssvårigheter och behöver akut tandvård kan du bli erbjuden en tid på folktandvårdens tillfälliga akutklinik. Kontakta först din egen klinik för vidare information.

Om du inte har en fast tandvårdskontakt ringer du 1177 som hjälper dig vidare.

Är du sjuk och behöver annan medicinsk rådgivning?

Ring din vårdcentral under dagtid. Kvällar, nätter och helger kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177.