Hälsoodontologiska enheten

Hälsoodontologiska enheten jobbar med utveckling av vård, vårdkvalitet och munhälsa.

Vi stöttar dig inom folktandvården, privattandvården, hälso- och sjukvård samt andra vårdgivare, med vår kunskap och kompetens. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag.

För att öka kunskapen kring äldres munhälsa har vi också ett kompetenscentrum, Centrum för äldretandvård. Där driver vi forsknings- och utvecklingsprojekt, föreläser och sprider kunskap till vårdpersonal, föreningar och organisationer.

Kontakta oss

Enhetschef

Christina Carlson
Övertandläkare
010-831 96 36
christina.carlson@regionvarmland.se

Fluorid, fluoridanalyser och asyl

Camilla Andersson
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
Nås enbart på mejl för tillfället:
camilla.andersson@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor barn och unga

Lena Östlund
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 62
lena.m.ostlund@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
010-831 51 65
fredric.thyberg@regionvarmland.se