Centrum för äldretandvård

Vi jobbar för ökad livskvalitet hos äldre, genom att vidareutveckla äldretandvården, och att samla och dela kunskap om äldres munhälsa.

Vi är ett kunskapcentrum för äldretandvård och munhälsa, från oberoende till skör patient, och för patienter som är beroende av daglig omsorg. Vi stöttar och utbildar omvårdnadspersonal, folktandvårdens medarbetare och anhörigvårdare. Vi har många samarbetspartners, bland annat kommuner, universitetet, patientföreningar, privattandläkare och folktandvårdens kliniker. 

Centrum för äldretandvård drivs av Hälsoodontologiska enheten

Kontakta oss

Enhetschef

Christina Carlson
Övertandläkare
054-61 96 36
christina.carlson@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
054-61 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
054-61 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
054-61 51 65
fredric.thyberg@regionvarmland.se