Mobil tandvård

Mobil tandvård för äldre innebär att patienten blir undersökt och får vård i sin närmiljö.

Med mobil tandvård får patienten en trygg och säker vård utan transporter. Framförallt för äldre och multisjuka har det många fördelar att vara kvar i sin vardagliga miljö. Hälsoodontologiska enheten samordnar den mobila tandvården som utförs på olika sätt, här kan du läsa mer om dem.  

Mobil tandvårdsutrustning

Två gånger om året besöker vi flera äldreboenden i Värmland med den mobila tandvårdsutrustningen. Personal från ortens folktandvårdsklinik kallar bemannar den och kallar patienterna. Den mobila tandvårdsutrustningen motsvarar den på en klinik, även med möjlighet till röntgen, och här kan vi göra både undersökningar och behandlingar. Vår mobila utrustning kommer till större äldreboenden utifrån möjlighet.

Tandvårdsrum – ett projekt

På några platser i Värmland finns så kallade tandvårdsrum på äldreboenden. De flesta används för enklare bedömning, förebyggande och enklare tandvård. Tandvårdsrummen är en del av ett projekt om nödvändig tandvård i samarbete med äldreboendena, som kommer att utvärderas efter 2019, då vi ser om en utökning är möjlig. Befintiliga tandvårdsrum kommer att finnas kvar.