Hälsoodontologiska enheten

Hälsoodontologiska enheten jobbar med munhälsofrågor under livets alla skeden.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att:

  • Vara ett kunskapscentrum för utveckling av munhälsan hos patienterna och befolkningen
  • Stötta i vårdutvecklingsfrågor
  • Bidra till kvalitetsutveckling
  • Arbeta med vårduppföljning
  • Ge service till allmänheten och tandvårdens medarbetare
  • Samverka med andra instanser i regionen, kommuner och Länsstyrelsen, i frågor om munhälsa
  • Samarbeta nationellt för kunskapsutbyte i munhälsofrågor som rör barn, unga och äldre
  • Driva äldretandvårdsfrågor genom Centrum för äldretandvård, som utvecklar äldretandvården
  • Utföra fluoranalyser av vatten från privata brunnar, kostnadsfritt för privatpersoner.

 

Kontakta oss

Enhetschef

Christina Carlson
Övertandläkare
010-831 96 36
christina.carlson@regionvarmland.se

Fluorid, fluoridanalyser och asyl

Camilla Nordin
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
Nås enbart på mejl för tillfället:
camilla.nordin@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor barn och unga

Lena Östlund
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 62
lena.m.ostlund@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
010-831 40 12
fredric.thyberg@regionvarmland.se