Munhälsa för äldre

När du blir äldre kan din mun och dina tänder behöva extra omsorg.

Den dagliga tandvården är grunden för din munhälsa, oavsett om du utför den själv eller med hjälp av någon annan. Men det är också viktigt att gå på regelbundna kontroller, eftersom din munhälsa kan förändras snabbt.

Ladda ner våra råd om hur du tar hand om dina tänder

Gå på regelbundna kontroller

Flera faktorer påverkar din munhälsa, till exempel mediciner, sjukdomar och din övriga hälsa. Dessutom kan tidigare utförd tandvård, till exempel fyllningar och konstgjorda tänder, behöva ses över. Alla våra kliniker är tillgänglighetsanpassade för rullstol och har lyft. Övrig utrustning varierar, men om det är någonting du behöver skaffar vi det till ditt besök. Kontakt kliniken om du har frågor.

Kontakta en klinik 

Har du rätt till nödvändig tandvård?

Om du under längre tid har stort behov av omvårdnad i vardagen, kan du ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det betyder att du kan få viss tandvård till samma pris som sjukvård. Du får också en gratis bedömning av munhälsan en gång om året i hemmet om du vill. Om du har en anhörig eller omvårdnadspersonal som hjälper dig får de också en gratis utbildning.

På Region Värmlands webbsida kan du läsa mer om vad som gäller för att få nödvändig tandvård och andra tandvårdsstöd.  

Sjukresor

Du kan få ersättning för resor till eller från behandling. På sjukreseenhetens webbsida kan du läsa mer om vad som gäller. Här hittar du också kontaktuppgifter till sjukreseenheten som svarar på frågor om ansökan och utbetalning av sjukreseersättning, och till Värmlandstrafik där du kan boka vissa resor.

Läs mer på Sjukresor i Värmland