Endodonti och Parodontologi

På Älvgatan 47, nära Centralsjukhuset, hittar du Specialistkliniken för endodonti och parodontologi.

Personal på Endo-Parod

Vi på Specialistkliniken för endonti och parodontologi har två sektioner, en dit du kommer för besvär med tandlossning (parodontologi) och en där du kan få hjälp med med nya rotfyllningsbehandlingar och göra om tidigare rotfyllningar (endodonti). Oavsett vilken del du besöker kommer du till oss på remiss från din ordinarie klinik.