Pedodonti

Vi på Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård tar emot barn och ungdomar upp till och med 18 års ålder på remiss från allmäntandvården.

Personal på Pedodonti

Vi tar emot barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller annat skäl har svårt att ta emot behandling på en vanlig klinik. Några av remisserna sänds vidare till resurstandläkare med särskild kompetens.