Pedodonti

Vi på Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård tar emot barn och ungdomar upp till och med 18 års ålder på remiss från allmäntandvården.

Vi tar emot barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller annat skäl har svårt att ta emot behandling på en vanlig klinik. Några av remisserna sänds vidare till resurstandläkare med särskild kompetens.

Klinikchef: Tita Mensah

 

Ändra tid och lämna återbud via e-tjänst på 1177 

Här kan du läsa hur det går till att välja klinik