Tandreglering – ortodonti

När tänderna har vuxit snett, sitter för tätt eller något behöver rättas till när du biter ihop, kan du behöva en tandställning. Behandlingen kallas tandreglering.

En tandställning kan antingen sitta fast, en så kallad räls, eller vara löstagbar. Det är många faktorer som påverkar vilken typ av tandställning du får. Det kan handla om vilken typ av bettavvikelse du har och när i tiden det ska behandlas. 

Kontakt och öppettider till klinikerna

Kontakta specialistkliniken för tandregleringen i Karlstad
Kontakta tandregleringen i Arvika

Information till dig som får behandling i Norge (210809)

Tandställning för barn och unga

Det är din vanliga tandläkare som gör en första bedömning av om du behöver tandställning. En löstagbar tandställning kan du ibland få direkt hos din vanliga tandläkare, utan att behöva träffa en specialisttandläkare. I andra fall behöver en specialist göra en bedömning. 

Bedömning av specialist 

Det är din vanliga tandläkare som ser till att du får komma till specialisttandläkaren. Väntetiden är olika lång beroende på hur bråttom det är att rätta till bettavvikelsen.

Specialisttandläkaren avgör om du behöver en tandställning och bedömer hur dina behov ser ut. Om det visar sig att du behöver tandställning är behandlingen kostnadsfri till och med sista december det år du fyller 23. I Folktandvården Värmland gör vi inga behandlingar av enbart estetiska skäl.

Specialisten avgör också om det ska vara en fast tandställning, som du får hos specialisttandläkaren, eller en löstagbar tandställning, som du får hos din vanliga tandläkare. 

Så går bedömningen till

Läsa mer om bedömningen och hur den går till.

Innan behandling med fast tandställning

När bedömningen är klar sätts du upp på en kallelselista utifrån dina behov. Ibland behöver det gå en tid innan behandlingen kan påbörjas för att specialisten måste se hur din käke växer och bettet förändras. Du blir sedan kallad till en ny bedömning. 

När blir jag kallad?

Väntetiden är olika lång, beroende på hur bråttom det är att sätta igång med behandlingen.

Så fungerar kön och kallelser. 
 

Under behandlingen

En tandregleringsbehandling tar cirka ett till tre år. Under denna tid besöker du kliniken ungefär var sjätte till åttonde vecka, beroende på var i behandlingen du är. 

Tips till dig med tandställning

Här är några tips på sådant som kan vara bra att tänka på när du har tandställning.

Om du får problem

Om tandställningen går sönder eller du får andra problem, ta kontakt med specialistkliniken så snart som möjligt. De bedömer vad som behöver göras. 

Kontakta specialistkliniken för tandregleringen i Karlstad
Kontakta tandregleringen i Arvika
Kontakta en klinik i Norge
Kontakta kliniken i Stockholm

För dig med avtal om behandling i Norge och Stockholm

Om du har fått erbjudande om- eller skrivit på avtal om tandreglering i Norge eller Stockholm.

Om du får din tandregleringsbehandling i Norge eller Stockholm kan du söka ersättning för resor. 

Resor till och från kliniker i Norge och Stockholm

Efter behandlingen

Här är några råd till dig som har avslutat en tandregleringsbehandling

För dig som har rest till och från kliniker i Norge och Stockholm

Frågor och svar om tandreglering

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om tandreglering.

Läs mer om tandreglering på 1177.se 

Tandreglering för vuxna

Det är din vanliga tandläkare som gör en första bedömning av om du behöver tandställning även när du är vuxen. Du räknas som vuxen från 1 januari det år du fyller 24. Har du problem med att tugga och äta kan en behandling vara aktuell, ofta i kombination med kirurgisk och protetisk behandling. Behandling av enbart estetiska skäl utförs inte i Folktandvården Värmland. Undrar du något mer om bedömning av tandreglering för vuxna, kostnad och bidrag, prata med din vanliga tandläkare.