Resor till och från behandling

Du kan få ersättning för dina resor med kollektivtrafik eller bil till behandlingen i Norge eller Stockholm.

Om du reser med kollektivtrafik eller bil för tandregleringsbehandling i Norge eller Stockholm, kan du få ersättning för resan enligt Region Värmlands villkor för sjukresor. Även en medföljande vuxen kan få ersättning för sin resa om du är under 20 år. 

Sök ersättning hos Sjukreseenheten

Skicka blanketten Begäran om ersättning för sjukresa och ett intyg på besöket, det så kallade besökskvittot, till Sjukreseenheten. Ersättningen gäller för resor med kollektivtrafik eller bil. Om du är under 20 år kan också en medföljande vuxen söka ersättning för sin resa. 

Har du frågor, kontakta sjukreseenheten på 054–619530 eller sjukresor@regionvarmland.se, eller besök deras webbsida.

Samåkning till behandling

På grund av patientsekretessen har folktandvården ingen möjlighet att förmedla kontakter till andra patienter och deras familjer för samåkning.