Tandreglering i Norge

För dig som har fått erbjudande om- eller tackat ja till tandregleringsbehandling i Norge eller Stockholm.
Med anledning av pandemin är gränsen mellan Sverige och Norge stängd.

Här finns information till de svenska patienterna:

 Klinikerna i Sarpsborg och Kongsvinger

Bra att veta innan du tackar ja till tandreglering i Norge

  • En tandregleringsbehandling tar vanligtvis 1-3 år och du besöker kliniken var sjätte eller åttonde vecka, beroende på var i behandlingen du är.
  • Behandlingen genomförs och avslutas på kliniken i Norge eller Stockholm. Om du avbryter behandlingen kan vi inte garantera när ett nytt behandlingstillfälle kan erbjudas.
  • Får du akuta besvär med tandställningen som inte kan vänta till ett inplanerat besök i Norge eller Stockholm, kan det finnas möjlighet att få hjälp på din vanliga klinik i Sverige. Behandlaren i Norge eller Stockholm avgör vad som behöver göras, kontakta kliniken där först.
  • Det kan finnas möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för medföljande vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut beroende på hur gammalt barnet är.
  • Du kan få ersättning för resor enligt Region Värmlands villkor för sjukresor, läs villkoren här.
  • Från den första januari det år du fyller 24 år behöver du betala behandlingen själv. Det gäller även om behandlingen redan har påbörjats. Men om behandlingen blivit fördröjd på grund av bristande resurser hos oss kommer folktandvården att stå för behandlingen tills den är avslutad. Detta gäller dock inte om du själv tackar nej till erbjudande om vård (se nedan).
  • Om du behöver tacka nej till behandling i Norge eller Stockholm får du ett nytt erbjudande när nästa tillfälle ges. Om du tackar nej även till detta erbjudande hamnar du sist i kön. Detta innebär att vi inte kan garantera att du hinner få din behandling inom ramen för kostnadsfri tandvård för barn och unga.

När du har tackat ja till behandling

När båda vårdnadshavare har skrivit under en behandlingsöverenskommelsen och den har kommit in till Specialistkliniken i Karlstad, skickas den till behandlaren. Kliniken där kontaktar dig inom sex veckor och kallar dig sedan när det är din tur. Har du frågor om kallelsen eller behandlingen, vänd dig direkt till kliniken.

  • Om du inte har hört något från kliniken, kolla att du har skickat in avtalet till kliniken för tandreglering i Karlstad.

 

Under behandlingstiden

I vanliga fall är behandlingstiden mellan ett till tre år. Under denna tid planerar och ansvarar kliniken i Norge eller Stockholm för din behandling. Om en tand behöver tas ut eller slipas till, kan du få gå till din vanliga tandläkare i folktandvården för att göra det. 

Måste jag åka till Norge eller Stockholm för att få hjälp om något händer?

Det är inte säkert att du behöver resa till kliniken i Norge eller Stockholm för att få hjälp. Vissa saker kan din vanliga tandläkare i folktandvården hjälpa dig med, annat kan du göra själv hemma. Men kontakta alltid kliniken i Norge eller Stockholm först om du får problem. De har all information om din behandling och kan avgöra om du behöver komma dit eller inte.

Resor

Du kan få ersättning för resorna till och från behandlingarna, enligt Region Värmlands villkor för sjukresor, läs mer om det här. På grund av patientsekretessen har folktandvården ingen möjlighet att förmedla kontakter till andra patienter och deras familjer för samåkning. 

Kontakt och öppettider

Klinikerna i Norge

klinikernas egen webbsida hittar du aktuella öppettider och kontaktuppgifter. Webbsidan är på norska.

Kliniken i Stockholm

Klinikens webbsida med öppettider och kontakt.