Patienter berättar om frisktandvård

Här kan du läsa vad våra patienter Johan, Helene, Anna Beata och Monika tycker om sina frisktandvårdsavtal.

Carl känner sig trygg med avtal
För Carl var tryggheten avgörande när frisktandvård kom på tal.
– Jag vet vad det kostar och får den tandvård jag behöver. När det gick upp för mig vad det handlade om kändes det rätt självklart att skaffa avtalet, säger Carl, 28 år, som nu betalar 72 kronor per månad för sin tandvård.

 


"Bra sätt att hålla tänderna"
Efter gymnasiet gick inte Sanna Johansson till tandvården på några år. År som orsakade hål. Sen skaffade hon frisktandvård – och nu slipper hon att glömma bort.
– Eftersom jag besöker kliniken regelbundet får jag den hjälp jag behöver. Det känns som ett bra sätt att hålla tänderna friska. Dessutom är det skönt att veta på förhand vad det kostar. Att betala lite varje månad passar mig bra.

 

 ”Frisktandvård gör tandvård roligare”
Anna Beata Ekström, 34, skaffade frisktandvård och blev mer intresserad av sin munhälsa. Dessutom blev tandvårdsbesöken lite roligare.
– Nu finns det ingen anledning att skjuta besök på framtiden. Betalningen är redan klar och jag är trygg med att jag får den tandvård jag behöver för att hålla tänderna friska.

 


Fick bättre koll på den egna munhälsan
Viktor Svensson skaffade frisktandvård som 19-åring i slutet av 2014. På så sätt blev han också mer medveten om sin egen tandhälsa.

– Med frisktandvård är det väldigt tydligt vilket skick ens tänder håller. Jag upplever att jag bryr mig mer nu när jag känner till vilken avgiftsklass just jag har. 

 

 


Cecilia satsar klokt med frisktandvård
Cecilia Bladh, 26 år, var klok nog att skaffa frisktandvård i tid innan visdomständerna började strula.
 – När det kom på tal tyckte jag direkt att det verkade vettigt. Att kunna vara trygg med att ha tandvården betald på förhand utifall det skulle hända något med mina tänder verkade bra. 

 

”Perfekt sätt att fördela kostnaderna"
Ett frisktandvårdsavtal är treårigt, sen får du ta ställning till om du vill fortsätta. En som har förlängt sitt avtal många gånger är Monika Birath.
– Jag har haft avtal i 15 år och har aldrig funderat på att hoppa av. Även om jag skulle ha en tillfällig inkomstsvacka så fixar jag betalningen när det sprids ut per månad. Det kostar inte mer än prenumerationen på dagstidningen.

 

  


Victor satsar säkert med frisktandvård
Victor Forsberg skaffade frisktandvårdsavtal så snart tandvården inte längre var kostnadsfri.
– Jag vill satsa på det säkra kortet med min egen tandhälsa och då kändes Frisktandvård helt rätt. Med autogiro per månad blev det inte så betungande, så det kändes bara dumt att inte tacka ja till det erbjudandet.

 

 

Helene slipper oron tack vare frisktandvård
Förskolläraren Helene Wahlberg skaffade frisktandvård 2002. En rotfyllning och avbiten tand senare har hon inte haft anledning att ångra sig.
Och vad Helene betalar? Det har hon knappt koll på själv.
– Kan det vara 300 kronor i månaden kanske? Och då vet jag att jag får hjälp, även om olyckan är framme. Det är mycket värt.

 

 

För Carl var tryggheten avgörande när frisktandvård kom på tal.