Ansvarsfulla Ary utvecklar sig och andra

Efter flytten till Sverige påbörjade Ary sin resa inom tandvårdsyrket och Värmland har alltid varit det självklara valet för honom.
– Det finns vi-känsla och vi gör jobbet tillsammans.

Efter att ha arbetat som tandhygienist både privat och i folktandvården, samt varit utbildningsansvarig för tandsköterskeutbildningen i Karlstad, tyckte Ary Amin att det kändes som ett naturligt steg att bli klinikchef.

– Jag gillar och tror på den här organisationen och den värdegrund den vilar på, säger han. Jag tycker om att ta ansvar och upptäcka varje medarbetares förmåga.

Sidan uppdaterad