Hållbara Värmland

Vi arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i framtiden. För att lyckas behövs den samlade kraften från hela Värmland.

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för hållbar utveckling riktat till den regionalt utvecklingsansvariga i varje län under 2020–2022. I Värmland är det Region Värmland som är ansvarig för att genomföra uppdraget.

Flera av Värmlands arbetsmarknader är könssegregerade. För att utvecklas, öka innovationskraften och undvika kompetensbrist måste arbetsgivare och branscher tänka nytt och bredda rekryteringsunderlaget. Dessutom behöver våra landsbygder, städer och länets olika delar samarbeta, komplettera och stärka varandra. Vi behöver också öka den gemensamma kunskapen om och förståelse av hur vi påverkar ekosystemets villkor och i förlängningen hanterar klimat- och energiutmaningen.

För att skapa hållbar utveckling behöver vi i Värmland med andra ord använda våra samlade resurser smartare och mer effektivt.

Arbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Mer om uppdragets olika aktiviteter hittar du i menyn.