Fakta i korthet

Serien Fakta i korthet belyser aktuella ämnen inom avgränsade områden som påverkar vår regionala tillväxt.

Fakta i korthet distribueras i första hand via denna webbplats. 

 • Gränspendling Sverige-Norge 2013
 • Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2015
 • Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014
 • Värmlands framtida befolkning
 • Värmlandsstrategin kopplat till EU:s fonder och program 2014-2020
 • Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020
 • En digital agenda för Värmland
 • Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt – en nulägesanalys
 • Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling
 • Potential för produktion av biodrivmedel från skogsråvara i Värmland
 • Potential och marknad för produktion av biogas i Värmland