Jämställd regional utveckling

Förutom en rättvisefråga och grundläggande rättighet är jämställdhet också en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga.

Normbrytande personer i arbete

Jämställdhet ökar kreativiteten, trivseln och produktiviteten. Även lönsamheten ökar när jämställdheten är god. Därför är arbetet för ett mer jämställt Värmland en viktig del av vår verksamhet. Se filmen om vårt sätt att arbeta och hitta specifika projekt att läsa mer om i menyn.

 

På Vårdgivarwebben kan du  läsa mer om hur Region Värmland arbetar med jämställdhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivarwebben - mänskliga rättigheter.