Nominera till Geniuspriset 2020

Nytt för i år är att du är med och bestämmer vem som ska vinna Geniuspriset 2020. Nominera en organisation som du tycker gör skillnad för jämställdheten. Vinnaren utses av en jury och presenteras under gen(i)us 2020 den 19 maj på Karlstad CCC.

 

Syftet med priset är att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Utmärkelsen tilldelas myndighet, företag, offentlig- eller annan organisation som arbetar medvetet, långsiktigt och gärna nytänkande för att öka jämställdheten i och/eller utanför sin organisation.

 

Kriterier

Organisationen ska ha sitt säte i Värmland. Politiska partier, tidsbegränsade projekt eller kampanjer kan inte tilldelas priset. Arbetet ska bidra till hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Det ska visa på goda kvantitativa och/eller kvalitativa effekter/resultat, bygga på långsiktighet och vara en del av den ordinarie verksamheten. Nytänkande är meriterande.

Jury 2020

Här är juryn som utser vinnaren av Geniuspriset 2020

Tove Dahlgren, utbildningschef på Allbright, är en anlitad utbildare i frågor om praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Tove är statsvetare specialiserad inom genusvetenskap och jämställdhetsintegrering och har vid flera tillfällen medverkat som expert och debattör i nationell media.

 

Lars Einar Engström är psykolog och författare som arbetat med jämställdhet i kombination med ledarskapsfrågor i 30 år. Han var under många år knuten till den New York-baserade organisationen Catalyst där Lars Einar var med och startade projektet MARC, som vänder sig till män i chefsposition som vill arbeta med jämställdhet och mångfald. 

 

Magnus Jacobson är kommunikationsstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och har jobbat med jämställdhetsfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Först som journalist fram till 2005, därefter på Jämställdhetsombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen innan han kom till SKR 2011.

 

Rosi Hoffer har under nio år lett Tillväxtverkets arbete med jämställd regional tillväxt – som gjort avtryck både i näringslivet med strategin Öppna upp, för ett företagsfrämjande på lika villkor, och runt om i Sveriges 21 regioner. Rosi tror att tydligt ledarskap, tillit och stora doser envishet är vägar framåt för jämställd utveckling och tillväxt.

 

Patric Hamsch är sedan december 2019 sportchef på Aftonbladet. Tidigare var han nyhetschef och digital chef på SVT Sport, där han drev redaktionens unika och prisbelönta arbetssätt kring en jämställd sportjournalistik som gjort SVT Sport världsledande i frågan. Patric har bland annat infört att bidrag till ökad jämställdhet ska vara ett kriterium som chefer tar hänsyn till vid lönesamtal med anställda.

 

Alán Ali är ordförande för organisationen MÄN som startade för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Alán bytte bilverkstan mot högskolebänken och studier i genusvetenskap, migration, sexualitet och samlevnad. Ett brinnande intresse kring destruktiv manlighet tog fart efter arbete med attitydpåverkan riktad till unga killar som utvecklat en kriminell livsstil.

 Löfbergs

Löfbergs tilldelades Geniuspriset 2019 och deltar därför i årets jury. De tilldelades priset för sitt fina arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring. De har integrerat inkludering och social hållbarhet i sin affär och gjort det till en del av sin affärsutveckling.