He For She

Vi stödjer FN:s kampanj HeForShe.

Logotyp He for She

Kampanjen #HeForShe har sedan den lanserades 2014 fått stor spridning världen över, inte minst efter skådespelaren Emma Watsons mycket uppmärksammade tal i FN hösten 2014. Emma Watson uppmanade under talet alla världens män att ta ställning för kvinnors rättigheter. Se talet här.

Kampanjen vill uppmärksamma att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga utan en mänsklig rättighet som berör oss alla – kvinnor och flickor, män och pojkar. Alla gynnas socialt, politisk och ekonomiskt av att åstadkomma jämställdhet i våra vardagliga liv.

Region Värmland stödjer kampanjen och uppmanar alla män inom vår egen organisation, såväl politiker som tjänstemän, att ta ställning och skriva under kampanjen. Vi hoppas att även män utanför Region Värmlands organisation skriver under.

Här skriver du under och det här är vad du förbinder dig till: ”Gender equality is not only a women’s issue, it is a human rights issue that requires my participation. I commit to take action against all forms of violence and discrimination faced by women and girls.”

Fritt översatt till svenska ”Jämställdhet är inte bara en kvinnofråga, det handlar om mänskliga rättigheter. Det kräver min medverkan. Jag förbinder mig härmed till agera för att motverka alla former av våld och diskriminering av kvinnor och flickor.”

Mer information om kampanjen från UN Women Sverige hittar du här.

Vi stödjer redan kampanjen. Gör oss sällskap!