Schyst idrott

Vi vill ha en värmländsk idrottsrörelse där alla behandlas lika. Där alla får samma förutsättningar att delta, ha roligt och lyckas – oavsett vem du är. Tyvärr är det inte så.

Inom idrotten finns fortfarande starka normer kring hur killar och tjejer är och förväntas vara. Och det är underförstått att vissa idrotter lämpar sig bäst för tjejer medan andra passar killar. Vi är övertygade om att dessa föreställningar kan förändras – om vi alla hjälps åt. Genom att bli mer medvetna om vilka ord, uttryck och bilder vi väljer när vi ska kommunicera med varandra och omgivningen, kan vi påverka och motarbeta bland annat könstereotypa normer.

Vi kallar initiativet Schyst idrott, som är ett samarbete mellan Region Värmland, Sisu idrottsutbildarna i Värmland och Värmlands idrottsförbund. Arbetet kommer resultera i ett metodmaterial som Sisu kommer använda i sin verksamhet. Konceptet bygger på samma idé som handboken Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation som Region Värmland tagit fram.