Näringsliv, forskning och innovation

Region Värmland arbetar strategiskt och långsiktigt för att Värmland ska bli ännu starkare inom områdena entreprenörskap, klusterutveckling, forskning och innovationer och ett resurseffektivare samhälle.

Tre personerVårt utvecklingsarbetet utgår från det prioriterade området ”Fler och starkare företag” i Värmlandsstrategin. Region Värmland har också utvecklingsmedel för organisationer att söka inom det här området.

Innovationssystemet - lägesrapporter

Med ojämna mellanrum sammanställer vi rapporter över arbetet med innovationssystemet. Hör av dig om du få framtida rapporter skickade till dig.

Innovationssystemet – brev 1, 2017 (pdf, 90 kB)

Innovationssystemet – brev 2, 2017 (pdf, 82 kB)