Din idé är värdefull!

Har du någon gång tänkt att man kan förbättra något för patienter eller medarbetare i en speciell arbetssituation?

Kanske har du funderat över rutiner som kan bli bättre eller till och med kommit på en produkt som underlättar det dagliga ­arbetet för dig och dina kollegor? Oavsett vad, så är Innovationssluss Vivan intresserad av att få reda på mer om dina tankar och idéer.

Alla idéer läses igenom och tas upp i Innovationssluss Vivan. Du äger själv din idé. Idéer som rör nya produkter och nya tjänster behandlas under sekretess.

Alla fält behöver fyllas i. Fyll i fälten så gott du kan, om du inte kan fylla i något fält så skriv bara 'Vet ej', så kan vi diskutera vidare vid ett ev möte.

Förnamn och efternamn:
Arbetsplats:
Ort:
Telefonnummer:
E-post + ev. webbadress:
Namn på idén/projektnamn

1. Marknaden - beskriv behov och marknad
Vilket behov (eller problem) löser ni med er idé?:
Vems behov (eller problem) löser ni med er idé?:
Vilka lösningar finns på marknaden idag som löser samma behov?:

2. Idé/Erbjudande - beskriv din idé/ditt erbjudande
Vad är din idé/ditt erbjudande och vad skiljer det från andra lösningar? Vad är unikt?:

3. Verksamheten - beskriv din affärsidé
Hur tänker ni tjäna pengar på idén? Hur ser era intäkter och kostnader ut i grova drag?:
Hur ser dina/era förutsättningar ut att lägga tid och pengar på att utveckla idén? Vilken kompetens finns i teamet? Vilken kompetens saknas?:

4. Medgivande - för att informationen även ska kunna behandlas av Landstingets i Värmlands samarbetspartner Almi Företagspartner, måste du innan du skickar in informationen godkänna följande villkor:
För uppgifter om Almis kunder gäller absolut sekretess enl särskild lag (SFS 1994:77) och får inte lämnas till utomstående. När du markerar kryssrutan medger du att Almi får utbyta uppgifter med samarbetspartners och myndigheter avseende detta projekt.
Almi kan komma att ta kreditupplysning på dig/ditt företag. De personuppgifter som du lämnar i idébeskrivningen kommer att behandlas elektroniskt.
Uppgifterna kommer att användas för Almis administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och Almi. Vi offentliggör inga uppgifter.
Även Landstinget i Värmland behandlar alla idéer under sektretess.