Entreprenörskap och näringslivsutveckling

Värmlands mål kopplat till entreprenörskap och näringslivsutveckling är att Värmland ska ha fler och starkare företag i framtiden. Det är ett av de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategin.

Coronavirus: Information till företagare

Samlad information och länkar till dig som företagare. 

Region Värmland arbetar med att initiera och samordna insatser för att stödja utvecklingen, framför allt via aktörer som arbetar med näringslivsutveckling, till exempel ALMI företagspartner, Kickstart Network Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, Värmlandskooperativen, Drivhuset, Ung företagsamhet, Regional Exportsamverkan Värmland, kluster och nätverk samt kommunernas näringslivsfunktioner med flera. Region Värmlands roll är att stödja, leda och initiera insatser som rör näringslivsutveckling i Värmland. Detta sker exempelvis via omvärldsbevakning, nätverk av aktörer och kommuner med mera. 

Region Värmland har också tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap i Värmland, skapat en plattform för arbetet. 

På verksamt.se/varmland samlas de aktörer som finns i det så kallade företagsstödjande systemet för att göra det enkelt för företagare att hitta till rätt organisation och rätt insats. Region Värmland ansvarar för regionsidan på verksamt.se. Regional Exportsamverkan Värmland har som syfte att förenkla för företag att göra affärer på marknader utanför Sverige. Aktörerna som ingår i Regional exportsamverkan ska tillsammans lotsa och stötta företag som satsar internationellt.