Arbetsgrupp för barns hälsa och uppväxtvillkor

Arbetsgruppen för utmaningen Barns hälsa och uppväxtvillkor ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Region Värmland.

Arbetsgruppen

Elisabeth Björklund, ordförande
Barnomsorgschef
Arvika Kommun, 

elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, ordförande
Utvecklingsledare barn och unga området öppenvård
Region Värmland, 

Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se

Ulla Eklund
Avdelningschef, Familjeavdelningen 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun

Anna Falk
Verksamhetschef lärande och stöd 
Munkfors kommun

Lisbet Engh
Universitetslektor, hälsovetenskap, omvårdnad
Karlstads universitet 

Kristina Norman
Länssamordnare, medicinska elevhälsan Värmland
Karlstads kommun

Maria Svensson
Verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Värmland

Anna Sandberg
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Cristina Gillå
Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten
Region Värmland