Arbetsgrupp för riskbruk och riskbeteende

Arbetsgruppen för utmaningen Riskbruk och riskbeteende ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Region Värmland.

Arbetsgruppen

Mats Brorsson
Skolchef
Kils kommun

Lisa Brunzell
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Åsa Wahlén
Enhetschef vårdcentralen Skoghall Lövnäs
Region Värmland

Ann-Charlotte Larsson
Skolsköterska
Sunne kommun

Minnesanteckningar

2019

2018